Oferta
Dotacje i ulgi inwestycyjne

 

Oferujemy kompleksowe podejście do procesu aplikacyjnego w zakresie pomocy publicznej, pomoc na każdym etapie prac, począwszy od przygotowania koncepcji projektu, poprzez przygotowanie wniosku i załączników, do czasu ostatecznego rozliczenia pozyskanej pomocy.

1125x700_iStock-1051623470
Analiza i koncepcja

Na podstawie dostarczonych przez Państwa (Inwestora) informacji analizujemy dostępne programy wsparcia pod kątem adekwatności do Państwa projektów. Następnie we współpracy z Inwestorem przygotujemy Koncepcję projektu, w oparciu o wymogi dokumentacji konkursowej dla danego programu i informacji na temat danego projektu otrzymanej od Inwestora. Prace będą miały na celu określenie prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia oraz zwiększenie szans powodzenia projektu, a także wskazanie najodpowiedniejszych źródeł wsparcia dla Państwa projektu.

Przygotowanie wniosku

PWB wskazuje informacje niezbędne do przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz wszystkie niezbędne załączniki. Ściśle współpracujemy z Inwestorem ustalając strukturę Projektu dla celów wniosku o dotację. Upewniamy się, że Projekt wpasowuje się w kryteria oceny i jednocześnie opiera się na założeniach, które pozwolą na łatwe wdrożenie (minimalizacja ryzyka). Koordynujemy przygotowywanie przez Inwestora zapotrzebowania informacyjnego – zbierając dostępną dokumentację dotyczącą planowanej inwestycji. Wskazujemy dodatkowe informacje, dokumenty, załączniki, które będą mogły zwiększyć szanse uzyskania wsparcia. Przygotujemy kompletny wniosek o dotację wraz z wszystkimi załącznikami na postawie uzyskanych informacji, projektów technicznych, raportów oceny oddziaływania na środowisko, decyzji środowiskowych, prognoz finansowych przekazanych przez Inwestora.

Przygotowanie dokumentacji

Po przyznaniu dofinansowania Zespół PWB uczestniczy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Wspieramy Inwestora w przygotowaniu harmonogramu działań i dokumentów do umowy dotacji, opracowaniu wymaganych zmian do projektu, weryfikacji pod kątem formalnym i kontekstowym załączników wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wsparcie na etapie realizacji

Nasze wsparcie na etapie realizacji projektu obejmuje: bieżące kontakty z odpowiednimi instytucjami, koordynację uzyskiwanej pomocy publicznej z różnych źródeł, pilotowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi oraz umową o dofinansowanie, rozliczenie projektu - przygotowanie wniosków (pośrednich, końcowego) o wypłatę dotacji, przygotowanie sprawozdań (pośrednich, końcowego) z realizacji projektu oraz w okresie trwałości, pomoc podczas przygotowania do kontroli projektu przez Instytucję Wdrażającą w miejscu jego realizacji, na życzenie – uczestnictwo w kontroli, dotyczy zarówno okresu realizacji, jak i trwałości projektu, monitoring rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania.

Szkolenia pracowników

W trakcie realizacji projektu przeprowadzamy szkolenie dla pracowników zaangażowanych w jego realizację, dotyczące wymogów określonych w umowie o dofinansowanie, m. in. w zakresie prawidłowego przeprowadzenia postępowania ofertowego związanego z wyborem dostawców, w zakresie sprawozdawczości, obowiązków promocyjnych, wymogów związanych z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej, itp., a także obowiązujących przepisów w dziedzinie pomocy publicznej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.